PERSÓNUVERNDARSTEFNA

Íslenska

1. Almennt

Við hjá Húrra Reykjavík (hér eftir „Húrra Reykjavík“ eða „Við“) leggjum mikla og ríka áherslu á persónuvernd og er umhugað um öryggi persónupplýsinga. Mikilvægt er að þú lesir of skiljir þessa persónuverndarstefnu vegna þess að í henni er útskýrt hvernig og hvers vegna við söfnum og notum persónuupplýsingar. Markmið þessarar yfirlýsingar um persónuvernd er að upplýsa þig um stefnu okkar í þessum málum og réttindi þín í þeim málum.

Í persónuverndarstefnunni er gerð grein fyrir því hvaða persónuupplýsingum við söfnun. Einnig er hér gerð grein fyrir því hvaða persónuupplýsingum við söfnum um þig þegar þú ferð inn á vefsíður okkar og í verslanir okkar, auk þess hvernig við notum persónuupplýsingar þínar og hverjum við deilum þeim með.

2. Tilgangur og lagaskylda

Húrra Reykjavík leitast við að uppfylla hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á gildandi persónuverndarlögu, sem og almennu persónuverndarreglugerðinni, sbr. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 206/679 frá 27. apríl 2016. Húrra Reykjavík er skráð undir heitinu JS Reykjavík, kt. 4206140470, Hverfisgötu 50, 101 Reykjavík., er ábyrgðaraðili gagna að því er varðar þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig.

3. Hvað eru persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera kleift að persónugreina hann. Ekki er átt við nafnlaus gögn, en það eru upplýsingar sem persónugreinandi gögn hafa verið fjarlægð úr.

4. Hvernig notum við persónuupplýsingarnar þínar?

Við notkun þeirra þjónustu sem við bjóðum upp á gætir þú verið beðin(n) um að veita okkur ákveðnar persónugreinarlegar upplýsingar, sem nota má til að hafa samband við þig eða auðkenna þig. Persónugreinanlegar upplýsingar geta meðal annars falið í sér nafn, kennitölu, heimilisfang,símanúmer, tölvupóstfang og greiðsluupplýsingar. Upptalningin hér er að framan er ekki tæmandi og einungis í dæmaskyni.

Við geymum persónupplýsingar þínar í þann tíma sem nauðsynlegur kanna að vera til að uppfylla markmið þessarar stefnu um persónuvernd nema lengri geymslutíma sé krafist eða hann leyfður samkvæmt lögum. Við söfnum upplýsingum sem vafri þinn sendir þegar þú heimsækir heimasíðu okkar (,,skráningargögn“). Þessi skráningargögn geta falið í sér upplýsingar eins og IP-tölu þína, tegund vafra, útgáfu vafra, síður þeirrar þjónustu sem þú heimsækir, tíma og dagsetningu heimsóknar og önnur talnagögn.

5. Varðveisla persónuupplýsinga

Húrra Reykjavík reynir ávallt að tryggja að persónupplýsingar séu réttar og uppfærir þær eftir þörfum. Við geymum persónuupplýsingar þínar í að hámarki 7 ár nema þú hafir samþykkt að við geymum þær lengur eða það sé nauðsynlegt til að fullnægja lagakröfum. Við endurskoðum allar persónuupplýsingar þínar hjá okkur reglulega og metum hvort okkur sé heimilt að geyma þær. Ef við komumst að þeirri niðurstöðu að okkur sé óheimilt að geyma þær hættum við allri vinnslu á þeim frá og með þeim tíma. Sé hugsanlegt að persónuupplýsinga þinna verði þörf síðar til að fullnægja lagakröfum, t.d. í tengslum við skattayfirvöld, eða til áfrýjunar eða til að verjast kröfu, munum við taka afrit af viðkomandi persónuupplýsingum og varðveita þær á öruggu formi svo lengi sem nauðsynlegt er.

6. Miðlun til þriðja aðila

Að því marki sem nauðsynlegt er til að efna samning okkar við þig munu starfsmenn okkar hafa aðgang að persónupplýsingum þínum. Við kunnum að deila þeim með þriðju aðilum (vinnsluaðilum), þ.e. þjónustuveitendum. Einnig kunnum við að deila upplýsingum með öðrum vinnsluaðilum þegar nauðsynlegt er til að vernda mikilvæga hagsmuni, t.d. þegar lögð er fram krafa vegna galla. Við veitum vinnsluaðilum aðeins þær persónuupplýsingar sem eru þeim nauðsynlegar í ofangreindum tilgangi og gerum samning við þá sem kveður á um að þeir skuli tryggja öryggi upplýsinganna og aðeins nota þær í ofangreindum tilgangi.

7. Öryggi

Við leggjum mikla áherslu á að vernda persónuupplýsingar þínar og gera viðeigandi tæknilegar og rekstrarlegar öryggisráðstafanir til að vernda þær fyrir hvers kyns óheimilli eða ólögmætri vinnslu og koma í veg fyrir að þær glatist, eyðist eða skemmist vegna óhapps. Við munum án tafar tilkynna þér um hvers kyns öryggisbrot í tengslum við persónuupplýsingar sem mikil áhætta stafar af fyrir þig í samræmi við lög.

8. Upplýsingar um börn

Almenna reglan er sú að við söfnum ekki vísvitandi persónuupplýsingum um börn undir 13 ára aldri, eða lágmarksaldri í viðkomandi lögsögu. Ef við verðum þess áskynja að við höfum óvart safnað persónuupplýsingum um börn undir 13 ára aldri munum við gera ráðstafanir til að eyða þeim upplýsingum eins og fljótt og mögulegt er, nema okkur sé skylt að geyma þær samkvæmt gildandi lögum.

9. Réttindin þín

Þú átt rétt á því að fá staðfest hvort unnið sé með upplýsingar þínar. Þú átt á rétt á að fara fram á að fá aðgang að persónuupplýsingum þínum og við ákveðna aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim eða takmarka vinnslu þeirra. Einnig átt þú rétt á að andmæla vinnslu og fara fram á að gögn séu flutt. Þá hefur þú rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar.

10. Tengiliðaupplýsingar og kvörtun til Persónuverndar

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða óskar eftir að nýta þér réttindin þín sem lýst er í stefnu þessari, vinsamlegast hafðu samband við okkur, sbr. upplýsingar hér að neðan. Ef þú ert ósátt/ur við vinnslu okkar á persónuupplýsingum er varða þig getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is) Þú getur haft samband við okkur í gegnum neðangreindar

Samskiptaleiðir:
Húrra Reykjavík
Hverfisgötu 18A, 101 Reykjavík
Tölvupóstfang: hurra@hurrareykjavik.is
Sími: +354 571 7101

11. Endurskoðun persónuverndarstefnu

Húrra Reykjavík áskilur sér allan rétt til að breyta persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á lögum og reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar. Breytingar taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins. 15. júlí 2018.

English

1. In general

We at Húrra Reykjavík (here after “Húrra Reykjavík or “Us” or “We”) deeply value personal privacy. It’s important that you read and understand this privacy policy as we explain how and why we collect personal information and how we put it to use. The objective of this statement is to inform you of your rights and how we look to fulfill our duties regarding personal privacy. Here after we explain what kind of information we collect, what is collected when you visit our website or store as well as how we use your information and with whom we share it with.

2. Purpose and legal obligation

Húrra Reykjavík aims to comply with personal privacy in every respect. This policy refers to the Icelandic Data Protection Act and the EU General Data Protection Regulation or any successor legislation. Húrra Reykavík is registered under the name JS Reykjavík, kt 4206140470, Hverfisgötu 50, 101 Reykjavík, Iceland and is the controller of personal data you submit to us.

3. What is personal information?

Personal information, or personal data, refers to any information about an individual from which that person can be identified. It does not refer to anonymous data. Anonymous data is information where any personal identifiers have been removed.

4. How do we use your personal information?

By using our services that we offer you might be asked to provide certain personal information, that can be used to contact or identify you. Personal information might include:

The things above are not comprehensive and are only examples. We only store your personal information for a period of time that might be necessary to fulfill this statement, except a longer preservation is needed or allowed by law. We collect data that your browser sends to us when you visit our site. The data can include for example your IP address, type of browser, version of browser, time and date of the visit and other numerical data.

5. Storage of personal data

Húrra Reykjavík aims to ensure that your personal data is correct and updates accordingly. We store your data for a maximum of 7 years except you have approved for us to keep them longer or it’s neccessary in legal respective. We regularly review all of your personal data and assess if we are authorized to keep them.

If we came to the conclusion that we’re not permitted to store your data, we from that time cease the processing of the relevant data. In the possibility that keeping your personal data is necessary due to legal requirements for example regarding tax authorities, for appeal or defending a claim. We will make a copy of releveant information and safely store them as long as possible

6. Sharing your information with third parties

Our employees will have access to your personal data up to the extent that is necessary to carry out our contract with you. We may share it with third party service provides. We also may share information with other service providers to protect important interests. For example, when a claim is made due to a defect. Service provides are only able to attain the personal data necessary to carry out the service listed above. Service providers are obliged to safely store your personal data and only use them for the purposes listed above.

7. Safety

We put great emphasis on protecting your personal data and make appropriate technical and operational safety measures to protect unauthorized and illegal process of personal data, prevent loss, destruction or damage. We will immediately report to you if there is a security breach and your personal data is at risk, according to law

8. Children

The general rule is that we do not intentionally collect personal data about children under 13 years old or minimum age in the relevant jurisdiction. Shall we become aware that we have indeliberately collected personal data about children under 13 years of age, we will make appropriate actions to destruction of those information as soon as possible, except if it’s our duty to keep according to law.

9. Your rights

You have the right of confirmation that your personal data is being processed. You have the right to claim access to your personal data and under certain circumstances, delete or limit the processing of data. You also have the right to object processing and transferring your data. You have the right to file a complaint to The Icelandic Data Protection Authority.

10. Contact info and complaints

If you have any questions or exercise your rights that are listed in this statement, then please contact us through the information below. If your are dissatisfied with our processing of personal data concerning you then file a complaint at Personuvernd

11. Revision

Húrra Reykjavík reserves the right to change this Privacy Policy according to law. We may amend and update our Privacy Policy from time to time to reflect changes in the way we process your personal information. We kindly ask you to regularly check this Privacy Policy.

Hverfisgata 18A

101 Reykjavík

+354 5717101

hurra@hurrareykjavik.is

OPNUNARTÍMAR

Mánudagur - laugardagur

11:00-18:00

Sunnudagur

13:00-17:00

PANTANIR

Sendingar

Vöruskil

Endurkröfur

© 2024 Húrra Reykjavík